Trivselregler!                                                                                                                                     - Alla vill trivas och ha det trevligt på gymmet. Använd ditt sunda förnuft och håll en           rimlig ljudnivå.                                                                                                                                 -Inomhus använder vi enbart inneskor. Ingen skoförvaring på Gymmet.                          - Respektera varandra Hälsa gärna och var glad och trevlig.                                                  - Se till att det alltid är rent och snyggt efter dig. Plocka undan vikter, hantlar och                övriga redskap efter användning. Släng inga redskap i golvet. De är ömtåliga!                  -Torka av konditionsmaskiner och träningsredskap med papper och rengöringsspray          efter användning. Papper och sprayflaska finns i lokalen.                                                       -Vi kastar tejp, snus, tomma förpackningar, papper etc. i papperskorgarna och inte på        golvet.                                                                                                                                                    -I köket städar du efter dig.                                                                                                                -Magnesium (kalk) är inte tillåtet hos oss.                                                                                      -Rökning sker utanför gymmets område inkl. parkeringen.                                                        -Du får inte släppa in någon obehörig.                                                                                            -I Denna lokal gäller att all träning sker på egen risk , om olycka är framme gäller er           egna försäkring och Skogstorpsgym frånsäger sig allt ansvar.                                                - Gymmen tar fullt avstånd från doping och drogmissbruk.                                              - Fr.o.m. du går i årskurs 9 är du välkommen att träna på gymmet med egen tagg.               -Barn under Årskurs 9 får endast träna i vuxet sällskap till reducerat pris. Gymmet är        ingen lekplats! Om du har ditt barn med när du tränar, sitter barnet still i soffor eller        vid bordet. Tänk på att det är du som förälder som har FULLT ANSVAR och att du            genast avlägsnar barnet från våra lokaler om inte detta följs. Detta för att övriga                  kunder på gymmet inte ska störas av springande och lekande barn, samt att barnet            och andra inte ska utsättas för skade- och olycksrisk. Vår personal ska inte behöva            säga till. Denna regel är för allas bästa och trivsel på gymmet. Ta gärna med en bok            eller ritgrejor för att sysselsätta ditt barn under träningen.                                                       -All stöld och skadegörelse polisanmäls och innebär omedelbar avstängning.                  - Jag är medveten om att lokalen är kamera övervakad.                                                               -Om av någon anledning Gymmet missköts finns risk för omedelbar avstängning                och inga pengar åter betalas.                                                                                                               Sist men inte minst – HA KUL!